Bibliotek Dalsland nysatsar

Bibliotek Dalsland nysatsar

Ny buss åker ut på de dalsländska vägarna!

Här hittar du aktuell turlista

Bibliotek Dalsland fortsätter sin gemensamma satsning med uppsökande verksamhet och med att nå ut till de målgrupper som inte själva har möjlighet att ta sig till något bibliotek.
Tack vare Statens Kulturråds satsning Stärkta Bibliotek har kommunerna i Dalsland haft möjlighet att köpa in en nyare, mer modern, buss – en Fiat Ducato från 2016.
Bussen, som tidigare har trafikerat Uddevalla kommun, är både tillgänglighetsanpassad och bygd för att vara en bokbuss. I och med att den är tillgänglighetsanpassad kan vi nu erbjuda personer med rullatorer och rullstolar tillträde till bussen.

Liksom föregångaren Läster sticker bussen ut med sitt färgglada yttre. Målningen är gjord av Lina Antonsson, bibliotekarie på Uddevalla Stadsbibliotek

Än så länge har den nya bussen inget namn. Därför kommer besökarna att under en period få möjlighet att lämna namnförslag. 

Premiärturen sker den 13 april – i Åmål. Därefter kommer bokbussen att besöka de dalsländska kommunerna enligt ett femveckorsschema. Turlista


För mer information kontakta:
Sara Vogel-Rödin
Kulturchef Åmål
0532-171 00
sara.vogel-rodin@amal.se


Vill du läsa mer om vår gamla läsbuss Läster?

Sök

Språk