Carl von Linné

Carl von Linné

Gud skapade, Linné ordnade!

Ett välkänt citat av vår berömde blomsterkung.
13 maj 1707 föddes han - Carolus N Linnaeus - så hette han innan han blev adlad.
Han var botaniker, geolog, zoolog och läkare. Med sitt sexualsystem ordnade Linné världens alla då kända växter i ett användbart system, Systeme naturae, som gjorde det möjligt att överblicka och förstå arters släktskap. 
Linné reste landet runt och han besökte även Åmål i juli 1746, hit nådde han tydligen genom att rida genom en hög granallé. Han ägnade sig här åt fiske eftersom han hört att Vänern skulle innehålla en rad för honom okända fiskar – sik, storspigg och nors. På söndagen gick han på gudstjänst i Åmåls kyrka ”Eljest är staden liten och de meste husen små. Här fångas mer fisk än i någon annan stad vid Vänern.”
Detta och mycket mycket mer kan ni läsa i de många böcker vi har om Carl von Linné. 

Boktips:
Med Linné genom Sverige, Ove Torgny
Carl von Linné: boningar, trädgårdar och miljöer, Marita Jonsson
Till livs med Linné, Gunnar Broberg 
Jag tänker på Linné, han som såg allt, Karina Berglund
Mannen som ordnade världen, Gunnar Broberg 
Linneaner: Carl von Linnés lärjungar i Sverige 
Linné och hans apostlar, Sverker Sörlin
 

Sök

Språk