Charles Darwin

Charles Darwin

På hans födelsedag 12 februari hyllas vetenskapen och utvecklingsläran.

Charles Darwin föddes 12 februari 1809.

Hans stora verk, Om arternas uppkomst, kom ut 1859. Där visade han att samtliga levande arter har ett gemensamt ursprung. Hans livsverk väcker än idag grundläggande etiska frågor som handlar om människovärde och människans plats i naturen.
Därför är 12 februari dagen då vetenskapen och utvecklingsläran hyllas. 


Vill du läsa om människan Charles Darwin, en försiktig och tillbakadragen man och hans revolutionerande syn på vårt ursprung, finns det ett antal böcker att låna hos oss. 

Boktips:

Sök

Språk