Earth hour

Earth hour

Lördag 28 mars släcker vi ljuset kl 21-22

2007 grundade WWF Earth Hour, en enkel symbolhandling för klimatet. Alla lampor släcks under en timma den sista lördagen i mars. Idag är Earth Hour en stor klimatmanifestation med miljontals deltagare över hela jorden. Här i Sverige släcker vi ljuset lördagen den 28 mars klockan 21.00.

Idag innefattar Earth Hour inte bara klimatet utan också den biologiska mångfalden. Vi talar nu om den sjätte massutrotningen av arter och många av dessa är vi människor helt beroende av för vår överlevnad såsom pollinerande insekter.


Det kan kännas ödesmättat och kanske hopplöst när vi talar om klimatförändringar och vad som kan komma att vänta oss framgent. Men än har vi tid att agera och med kunskap och vilja når vi långt. Läs gärna några av dessa titlar som ger både inspiration och framtidstro.

Boktips

Sök

Språk