Internationalla Alzheimerdagen 21 september

Internationalla Alzheimerdagen 21 september

Under Alzheimerdagen riktas fokus på demensproblemen över hela världen.

Demenssjukdomar är vår tids stora samhällsutmaning med stort lidande för både drabbade och anhöriga.

WHO klassar demenssjukdomar som en av världens största hälsoproblem, drygt 47 miljoner människor är drabbade. Man räknar med att antalet demenssjuka i världen kommer att tredubblas fram till år 2050. Detta beror bland annat på att livslängden har ökat och det är i första hand äldre som drabbas. 

Sjukdomen gör att hjärnvävnad gradvis förstörs då nervceller börjar förtvina och då i onormal omfattning. Sjukdomen kan i tidig fas lindras men förloppet går inte att hejda. 
Att hitta ett säkert och enkelt sätt att tidigt ställa diagnos har varit ett viktigt mål i alzheimerforskningen. Forskning pågår för att försöka hitta en bromsmedicin, kanske finns det en verksam medicin ute på marknaden inom ett par år.

Boktips:

Sök

Språk