Låneregler

Låneregler

Våra användarvillkor. Vad gäller när du lånar böcker eller annan media på biblioteken?

Registrering
De böcker du lånar eller beställer registreras i vår databas. Endast bibliotekspersonal har tillgång till dessa uppgifter. Uppgifter om dina pågående lån är belagda med sekretess och vi lämnar därför inte ut dem till någon annan. Samtliga uppgifter om lån raderas när boken är återlämnad. Information om vilka webbsidor du besökt på bibliotekets internetdatorer och surfplattor är också sekretessbelagd.

Lånetid
Normal lånetid är fyra veckor. Undantag kan göras för reserverad media och fjärrlån. DVD filmer får du låna i sju dagar.

Förlänga lån
Om ingen annan står i kö kan du förlänga dina lån via besök på biblioteket, via telefon, e-post eller i bibliotekets katalog på internet.
Lånen kan inte förlängas via bibliotekets katalog om det har skickats ut krav/påminnelse.

Påminnelser och krav
Du har möjlighet att få en påminnelse till din mobiltelefon när dina lån håller på att förfalla. Kontakta ditt bibliotek vid intresse.

Om du inte lämnar tillbaka lånat material i tid skickar biblioteket påminnelser. Lämnar du trots det inte tillbaka materialet, får du en räkning  på ett belopp som motsvarar värdet på det du lånat.

Sök

Språk