Maja Gunn - utställning
Maja Gunn - utställning

Steneby konsthall visar Konstruktion/Construction av
Maja Gunn, professor på Textil – Kropp – Rum, HDK vid Steneby.

I sin avhandling Body Acts Queer: Clothing as a performative challenge to heteronormativity intresserade sig Maja Gunn för kön och queerperspektiv i relation till kläder.

I Konstruktion/Construction– ett projekt som undersöker och visualiserar hur konstruktion av kläder befäster och konstruerar kön och könsroller – utvecklar Maja Gunn arbetet från Body Acts Queer men fokuserar här mer på konstruktionen av plagg, hur de är uppbyggda/ konstruerade och varför. De detaljer, snitt och material som traditionellt har använts för att kategorisera plagget, och därmed bäraren, till en könsidentitet.

Sök

Språk