Nils Ferlin

Nils Ferlin

Vanitas, vanitatum: Ett liv, ett kors, ett datum.

21 oktober 1961 gick Nils Ferlin ur tiden.

Nils Ferlin är vår mest tonsatte poet och räknas som en av Sverige största och populäraste diktare genom tiderna. Han behandlar i sina dikter allt från det enklaste vardagliga till de djupaste livsfrågorna. 
Nils Ferlin-sällskapet delar sedan 1963 årligen ut ett pris till Ferlins minne till ”värdiga svenskspråkiga lyriker”. 2021 års pris gick till Bob Hansson 
Dikten ovan är ur diktsamlingen En gammal cylinderhatt som kom ut året efter Nils Ferlins död, sammanställd av hans hustru Henny. 
En annan dikt som passar en höstdag är Ser du ur diktsamlingen En döddansares visor från 1930.

Ser du dessa vissna löv,
vissna löv i vinden –
så är jag ett visset löv,
visset löv i vinden – 
Döden skall mig fatta
I sin gamla kratta – 
…Åh, jag är väl ännu röd,
ännu röd om kinden – 
fast jag är ett visset löv,
Visset löv i vinden.

Boktips

    
 

Sök

Språk