Årets vintervärdar

Årets vintervärdar

Lyssna på årets program i P1

Årets Vintervärdar i Sveriges Radio är utsedda.

Åtta Vintervärdar är presenterade och de kommer att prata i P1 under veckan mellan jul och nyår. Vissa av dem har pratat tidigare, andra är debutanter. Alla har olika budskap. Någon ska tala om förlåtelse, en annan om en förbjuden tanke, en tredje om olika kulturers livsperspektiv. 

25 december – Åsa Larsson, författare
26 december - Antje Jackelén, ärkebiskop
27 december – Olof Wretling, skådespelare
28 december - Bianca Kronlöf, författare och komiker
29 december - Mikael Niemi, författare
30 december – Bi Puranen, forskare
31 december – Rickard Söderberg, operasångare
1 januari – Mustafa Can, journalist och författare

Vinter i P1 sänds i P1 och i Sveriges Radio Play kl 13 och 22.05. 


Boktips

  • Fädernas missgärningar, Åsa Larsson
  • Samlas kring hoppet, Antje Jackelén
  • Till häst genom Västerbotten, Olof Wretling
  • Brev till mannen, Bianca Kronlöf
  • Populärmusik från Vittula, Mikael Niemi
  • Förälskad i livet, Bi Puranen 
  • Tätt intill dagarna, Mustafa Can
  • Transformation, Rickard Söderberg

Search the catalogue

Language