Arkeologidagen 29 augusti

Arkeologidagen 29 augusti

Arkeologidagen har arrangerats i över trettio år och har som syfte att visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien. 

Ordet arkeologi kommer av det grekiska ordet archaios som betyder urgammal. Arkeologi är alltså kunskapen om människans förhistoria, den tid där det inte finns skriven text att tillgå. 

För tredje sommaren i rad har arkeologer från Lödöse museum gjort utgrävningar på den plats i Edsleskog där en väldig kyrka uppfördes i början av 1200-talet. Nya fynd har gjorts och förhoppningsvis kan dessa ge svar på varför denna skogskatedral byggdes i Dalslands skogsbygder. Kanske kan vi dalslänningar få nya insikter om vårt landskaps del i Sveriges historia.
 

Vill du lära dig mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter så finns en mängd böcker på biblioteken att dyka ner i.

Boktips:

Bild från utgrävning i Edsleskog

Search the catalogue

Language