Arkeologidagen 30 augusti

Arkeologidagen 30 augusti

Arkeologidagen har arrangerats i över trettio år och har som syfte att visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien. 

Ordet arkeologi kommer av det grekiska ordet archaios som betyder urgammal. Arkeologi är alltså kunskapen om människans förhistoria, den tid där det inte finns skriven text att tillgå. 

I Dalsland har det under sommaren 2020 varit aktuellt med arkeologisk utgrävning av Edsleskogs medeltida kyrka.
Vill du veta mer om utgrävningen så finns det att läsa på Lödöse museums hemsida.

Vill du lära dig mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter så finns en mängd böcker på biblioteken att dyka ner i.

Boktips:

Bild från sommarens utgrävning i Edsleskog

Search the catalogue

Language