Galenskap och kreativitet

Galenskap och kreativitet

Vad är galenskap och hur ser den kvinnliga galenskapen ut?

Utifrån tre kvinnliga konstnärer som under långa perioder var intagna på Beckomberga, har idéhistorikern Karin Johannisson skrivit en bok om galenskap och kreativitet - Den sårade divan: om psykets estetik. De tre kvinnorna är författaren Agnes von Krusenstjerna, konstnären Sigrid Hjertén och författaren tillika nobelpristagaren Nelly Sachs. Johannisson berättar om dem utifrån deras patientjournaler och deras öden flätas samman med tidens kultur, psykiatri, kön och kropp. 
Läs Karin Johannissons fascinerande bok och läs sedan böckerna av och om de tre kvinnorna. 


Boktips:

  • Den sårade divan, Johannisson
  • Den store anonyme, Sachs
  • Flykt och förvandling
  • Kvinna i avantgarde
  • Sigrid Hjertén
  • Och jag vet att jag är genial
  • Av samma blod

Search the catalogue

Language