Kvinnohistoria

Kvinnohistoria

8 mars är Internationella kvinnodagen, läs mer om kvinnornas historia!

Hur kommer det sig att halva mänskligheten, dvs kvinnorna, varit förbisedda i historieskrivningen under århundranden? Antagligen för att historieskrivarna bestått av män som skrivit om män. 

Varför står det inget om de kvinnliga motsvarigheterna till Shakespeare eller Beethoven i de historieböcker som används i skolan? Därför att det väl inte finns några svarar du men det är fel, för under hela vår mänsklighets historia har det jämsides med de män som låtit sig beskrivas och hyllas för sina bedrifter, funnits kvinnor som presterat på samma nivå, ibland bättre. 

Det finns en hel del litteratur där man kan läsa om dessa kvinnor och deras bedrifter.

Boktips:

  • Den nya kvinnostaden, Nina Burton
  • Pionjärer och feminister, Moa Matthis
  • Kvinnor på gränsen till genombrott, Ulrika Knutson
  • Till försvar för kvinnans rättigheter, Mary Wollstonecraft
  • 1919. Kvinnornas år, Unda Hörner
  • Genier, Moa Gemmel

Search the catalogue

Language