Stärkta bibliotek

Stärkta bibliotek

Statens Kulturråds satsning Stärkta bibliotek

Statens Kulturråds satsning Stärkta Bibliotek pågår under tre år: 2018-2020. Satsningen innebär att folkbibliotek i hela landet kan söka pengar för att genomföra projekt som på olika sätt stärker verksamheten. De fem kommunerna i bibliotekssamarbetet Bibliotek Dalsland bestämde sig för att söka tillsammans 2018. Vi fick 1,5 miljoner och projektet är i full gång.

Inför ansökan träffades all bibliotekspersonal för att slå sina kloka huvuden ihop och komma fram till vad vi ville göra inom projektet. Idéerna var många, men två tydliga spår utkristalliserade sig: att ta med biblioteket utanför bibliotekets väggar och att bli bättre på det digitala. Vi ville ha ett rullande bibliotek som ett verktyg i vårt läsfrämjande arbete, men också som en plattform för att visa vad som finns på våra fantastiska bibliotek. Vi ville också förbättra vår gemensamma webkatalog och förtydliga vad samarbetet Bibliotek Dalsland innebär för allmänheten. Dessutom ville vi stärka oss internt, genom kollegialt lärande, fortbildningar och utökat nätverkande både mellan oss på de olika biblioteken och med andra aktörer.  

Såhär en bit in i projektet är vi stolta och glada att äntligen ha kunnat lansera en ny hemsida. Den ska göra vårt utbud mer tillgängligt och locka till ännu mer läsande.

Vår fina läsbuss är också en del av projektet. Det har varit en spännande resa! När vi mitt i vintern köpte en 30 år gammal husbil var det svårt att tänka sig att vi några månader senare skulle köra på vårvarma dalsländska vägar till landsbygdsskolorna och ha högläsning. Men så blev det. Vi byggde om den och inredde den för att passa olika sorters aktiviteter. Utsidan pryds av en kameleont som tittar i en bok på var sida, och i bakgrunden syns en granskog i solnedgång. Läs mer om läsbussen här och följ våra äventyr på instagram.

Den digitala kompetensen är en långsiktig och långvarig insats. Biblioteken är det demokratiska samhällets mest lättillgängliga resurs för livslångt lärande, och både personal och besökare är med på det tåget. Att vara digitalt delaktig handlar inte bara om att vara bekväm med teknik och digitala begrepp, det handlar också om att kunna ta del av de gigantiska mängder kultur och information som finns tillgängligt elektroniskt – att vidga sin värld helt enkelt. För att fortsätta vårt arbete med detta sökte vi i andra omgången av Stärkta bibliotek medel för att anställa en IKT-pedagog. Hen ska arbeta på alla bibliotek i Dalsland med att stärka den digitala kompetensen hos både allmänhet och personal.

 

Här kan du läsa mer om Läsbussen

 

Search the catalogue

Language