Sök

Språk

Admin: behörigheter

Admin: anmälningar

 Översikt
Titel Datum
Namn:  Lånekort:
Anmälare:  Lånekort:

Om Arena

Arena-version: 4.7.4
Byggnummer:
Tid: 2022-11-21 12:21
CS-version: 4.7.4
CS-revision:
CS-tidpunkt: 2022-11-21 12:11
Agency-ID: 83028258
Agency: ASE100140
ID: 83029034
Membernamn ASE100140
ID (installation): 22618382
Identifierare (installation): ISE100103
Namn (installation): ISE100103
Id (portal site): 83030295
Identifierare (portal site): MSE100140
Namn (portal site): Bibliotek Dalsland

Admin: installation