Sök

Språk

sv-se en-gb

Artiklar: visa en viss artikel

Tjänster & låneregler


Vad finns på biblioteket?

tidskriftshörna

Böcker för barn och vuxna i alla åldrar.

Skönlitteratur och facklitteratur om (nästan) allt.

Dalslandslitteratur Litteratur om Dalsland finns på en egen avdelning.

Dagstidningar och tidskrifter Vi har de största rikstidningarna samt de lokaltidningar som hör hemma i våra trakter. Dessutom prenumererar vi på ca 120 olika tidskrifter. Alla tidskrifter utom senaste numret kan lånas hem.

DVD, språkkurser och ljudböcker.

Talböcker Du som av någon anledning har problem att läsa vanliga böcker har rätt att låna talböcker.  Talböckerna är  i s.k. DAISY format (CD-ROM) som vi själva laddar ner. Via biblioteket får Du även tillgång till Legimus där Du själv kan ladda ner talböcker.

Storstilsböcker Böcker med särskilt stor stil är samlade på en egen hylla och kan lånas av alla.

Lättlästa böcker Böcker som är skrivna på ett enkelt språk.

Släktforskning Vi har ett släktforskarrum med mikrofiche-/filmläsare. Kyrkoarkivalier m m på mikrofiche finns för kommunens församlingar och även vissa näraliggande församlingar. Via datorer kan du söka i databaserna Genline och Arkiv Digital som biblioteket abonnerar på.

Kopiering Du kan ta kopior på biblioteket till en kostnad av 2,50 kr/st för en A4-sida och 5 kr för en A3-sida. Vi kopierar upp till 5 sidor gratis ur bibliotekets referensmaterial.

Datorer Vi har datorer för sökning på Internet. Våra publika datorer kan tid bokas hos personalen. Att använda datorerna är avgiftsfritt.

Utställningar och arrangemang Olika typer av utställningar visas. Vill Du själv ställa ut? Samlar Du på något eller har Du ett hantverk som hobby kanske Du vill göra en utställning i vår glasmonter? Prata med personalen. Författarbesök och andra arrangemang anordnas ibland på biblioteket i egen regi eller tillsammans med studieförbund eller föreningar.

Bibliotekets låneregler

Lånekort 
För att få låna behöver Du ett lånekort. Det får Du om Du fyller i en förbindelseblankett samt visar upp Din legitimation. För barn och ungdom upp till 16 år krävs att målsman undertecknar förbindelseblanketten. Man är personligt ansvarig för de media som lånas på kortet. Målsman är ansvarig för vad som lånas på minderårigs kort. Om Du förlorar Ditt lånekort är det viktigt att underrätta bibliotekspersonalen som då spärrar det.

Låntagarregister 
Låntagarregistret är ett databaserat personregister, som biblioteket behöver för att hålla reda på vad som lånas ut och återlämnas. De uppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer och person-nummer. Dessutom finns det registrerat vilka media Du har lånat men ännu inte återlämnat. Alla uppgifter om vad Du lånat försvinner i och med att återlämning sker. "Uppgift i register om enskilds lån" är sekretessbelagt, vilket betyder att uppgifter om de böcker Du har hemma är skyddade enligt lag. Endast bibliotekspersonalen har tillgång till dessa uppgifter.

Lånetid 
Lånetiden för media är normalt 4 veckor. För efterfrågad media samt media som lånas in från annat bibliotek kan lånetiden vara kortare. 

Omlån 
Du kan låna om en bok under förutsättning att ingen annan låntagare köar för att få den.

Påminnelse och krav 
Om lånade medier inte lämnas tillbaka i tid skickas påminnelse. Efter 3 påminnelser skickas räkning efter gällande genomsnittspris. För dyrbart eller svårersättligt material debiteras det verkliga återanskaffningsvärdet. Medier som förstörts ersättes också. I och med att räkning skickas ut spärras också lånekortet tills räkningen är betald eller makulerad. Räkningen makuleras om återlämning sker omgående.

Övertidsavgifter 
Vi har inga övertidsavgifter ("böter") på försenade böcker. Men det är viktigt att lånetiderna respekteras. Någon kanske väntar på boken som Du inte lämnat tillbaka.

Reservation och fjärrlån 
Du kan reservera böcker ur vårt bestånd. Du kan också låna böcker som inte finns på biblioteken i Dalsland; genom ett sk fjärrlån kan vi, med vissa undantag, låna böckerna från ett annat bibliotek. När böckerna kommit hör vi av oss.

Dals Ed högermarg


DALS-EDS
KOMMUN

Dals-Ed biblioteks instagram
Följ oss på Instagram
@dalsedsbibliotek
 


 

Logga in

Dalslands_karta

KartaBengtsfors Dals-Ed Åmål Mellerud Färgelanda